grundejerforening Viborg Nørrehede Houlkær

 

 

Referat fra Generalforsamlingen ligger under referater, år 2016

 

 

Revner i asfalt på p-plads ved Hedevænget bliver repareret, når frosten giver optimale forhold.

Se referat fra bestyrelsesmøder under referater.

 

 

.

 

 

Se vejrapport under "Arkiv"

 

Vi udsender nyhedsbrev

ca. fire gange årligt.

Kontakt webmaster for at få det

(se under bestyrelsen) 

 

Grundejerforeningen Nørrehede i Viborg

Grundejerforeningen Nørrehede i Viborg omfatter de to andelsboligforeninger på hjørnet af Skaldehøjvej og Hedevænget, parcelhusene beliggende på hjørnet Fristruphøjvej/Hedevænget samt række og parcelhusene på Fristruphøjvej i Viborg. Grundejerforeningen Nørrehede er oprettet i henhold til Lokalplan nr. 41 a  der er endeligt vedtaget af Viborg Byråd den 4. august 1987.

Grundejerforeningen

Nørrehede, Viborg