grundejerforening Viborg Nørrehede Houlkær

 

 

Referat fra senest bestyrelsesmøde ligger under referater, år 2017

 

 

 

SOMMER 

Se vejrapport under "Arkiv"

 

Vi udsender nyhedsbrev

ca. fire gange årligt.

Kontakt webmaster for at få det

(se under bestyrelsen) 

 

Grundejerforeningen Nørrehede i Viborg

Grundejerforeningen Nørrehede i Viborg omfatter de to andelsboligforeninger på hjørnet af Skaldehøjvej og Hedevænget, parcelhusene beliggende på hjørnet Fristruphøjvej/Hedevænget samt række og parcelhusene på Fristruphøjvej i Viborg. Grundejerforeningen Nørrehede er oprettet i henhold til Lokalplan nr. 41 a  der er endeligt vedtaget af Viborg Byråd den 4. august 1987.

Grundejerforeningen

Nørrehede, Viborg